Amics de la Natura i Moviment Ecologista Santfeliuenc (MES) diem no a la modificació del Pla General Metropolità

Amics de la Natura i Moviment Ecologista Santfeliuenc (MES)

Fa mesos que les entitats ecologistes Amics de la Natura i Moviment Ecologista Santfeliuenc (MES) estem seguint exhaustivament les propostes de Modificació del Pla General Metropolità que planteja l’Ajuntament de Sant Feliu.

Des de l’inici de la proposta d’avantprojecte les dues entitats ecologistes hem assistit i plantejat alternatives als diversos Consells Assesors d’Urbanisme convocats per l’Ajuntament tot i ser conscients que aquests no són un òrgan de participació real i efectiu.

La proposta inicial plantejada per l’Ajuntament arran d’un estudi realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) afectava a tres zones de Sant Feliu (Torrent del Duc, Carretera de la Sànson i fàbrica de ciment de la Sànson) i pretenia augmentar la construcció tant industrial com urbana obviant les zones de permeabilitat ecològica entre la ciutat i el Parc Natural de Collserola.

En aquest article ens centrem en la zona del Torrent del Duc, situat per sobre del polígon industrial del Pla i de la via del tren i per sota del golf de Can Cuiàs, ja que per dates és la que es debatrà amb una major immediatesa. L’estudi inicial plantejat per la UPC i presentat públicament en un Consell Assessor d’Urbanisme (CAU) al 2017 pretenia construir un màxim de 30.000 m2 de sostre industrial al límit de Collserola sense respectar les zones de transició ecològica entre la trama urbana i el Parc Natural.

Des d’un primer moment Amics de la Natura i MES ens vam oposar fortament a aquesta proposta inclosa en l’avantprojecte de la UPC al no considerar justificable la requalificació de l’actual sòl en clau 27 (parc forestal de conservació) a 22b (zona de desenvolupament industrial). Hem manifestat des de l’inici que les àrees on es pretenia construir sòl industrial, a causa de la seva naturalesa i classificació, han de conservar la màxima protecció ambiental i en aquest cas encara més, al trobar-se en un espai limítrof al Parc Natural i formar part de l’àrea de connexió entre el Parc de Collserola i la zona Ordal-Garraf. Mai hem compartit el posicionament de l’equip de govern de fer servir l’excusa “d’endreçar l’espai” construint aquest sòl industrial ja que són ells qui amb les seves no polítiques ambientals han contribuït al llarg dels anys a la degradació biològica de la zona permetent la instal·lació d’activitats fora de normativa.

D’altra banda, sempre hem manifestat que la construcció de sòl industrial fregant el límit del Parc Natural passava per alt els objectius inclosos dins del PEPNat (Pla Especial de Protecció del Parc Natural de Collserola) que es troba pendent d’aprovació inicial i que ha de servir per a la protecció, conservació i millora del patrimoni natural en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i dels espais vinculats o propers.

El passat mes de maig a l’últim CAU se’ns va presentar el projecte d’ordenació del Parc Natural de Collserola tenint en compte el PEPNat i l’afectació al sector del Torrent del Duc Sud. Un projecte elaborat conjuntament entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu. Per a la nostra sorpresa, el sòl industrial plantejat a la zona i que constava a l’avantprojecte inicial s’allunya lleugerament del Parc tot conservant una zona d’importància per la nidificació d’ocells que nosaltres havíem reclamat des del principi.

D’altra banda, les zones en clau 27 limítrofs al Parc Natural es segueixen destinant a la construcció de sòl industrial fet que ens segueix semblant totalment fora de lloc tenint en compte la baixa ocupació del polígons existents. A més, seguim considerant que aquestes zones situades a tocar del Torrent del Duc i del Cerdanet haurien de mantenir la seva conservació fugint així de les polítiques depredadores de recursos que l’equip de govern vol implementar.

Ambdues entitats ecologistes ens oposem fermament a la requalificació de sòl industrial en espais contigus al Parc Natural que estan degradats fruit de les polítiques ambientals que els diferents equips de govern porten arrossegant durant anys i anys. Així, amb el seu vistiplau s’han dut a terme activitats no permeses en zones forestals.

En cap cas trobem justificable canviar qualificacions de sòl per voler “endreçar” un espai que només amb voluntat política podria ser restaurat i conservat per a les generacions futures.

Per últim, animem a entitats i persones a títol individual a participar en la nostra lluita per tal d’evitar que aquest planejament es pugui materialitzar.

Si voleu contactar amb nosaltres us podeu dirigir a:

- Amics de la Natura: ansfsantfeliu@gmail.com

- Moviment Ecologista Santfeliuenc: mes.santfeliu@gmail.com

Comentaris

Isarn Sant Feliu de Llobregat
3.

La clau es que s’ ha de protegir els espais limitrofs amb el parc de Collserola. L’ excusa de recuperar la zona industrial no te cap validessa quan, donant un passeig per la zona industrial del Pla, veiem la quantitat de solars i edificis abandonats que hi ha a d’ altres zones.

Sant Feliu no necessita més sol industrial i molt menys al costat de reservoris naturals absolutament necessaris.

  • 22
  • 1
Ceferino sastre Sant just Desvers
2.

Un pueblo a decrecer pero no de manera desorbitada para que no para no dejar de ser un pueblo a todo el mundo le gusta ver por la ventana las montañas no todo puede ser posible pero no tenemos que dejar que la gente nos destroce lo poco que tenemos

  • 10
  • 1
El Muntanyenc Sant Feliu de Llobregat
1.

M'agrada aquesta carta i amb tota la rao que teniu.
Sr. Manolo hauria de llegir.
Segons el que fan es "UNIR Y PROTEGER" xD.

  • 17
  • 1

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat