Converses intergeneracionals entre les escriptores Joana Raspall i Núria Albertí

Organitzat pel PEN Català i l'Institut Català de les Dones.
Torre del Roser, 16/10/2012