Font d'aigua vaporitzada a Can Bertrand

Parc de Llorenç Sans, 19-20/07/2017