La font d'aigua vaporitzada del parc Llorenç Sans a can Bertrand

Parc Llorenç Sans, 10/07/2018