Paradeta de promoció de l'Anuari 2018

Plaça de la Vila, 23/12/2018