Presentació de la nova imatge del soterrament i del procés participatiu d’urbanització de la superfície

Sala de Sessions de l'Ajuntament, 02/05/2018