Recepció oficial i l'homenatge a la "Quinta del Biberó"

Saló de sessions de l'Ajuntament, 14/04/2011.
Recepció oficial i l'homenatge a les dones i homes nascuts entre els anys 1920 i 1921.