L'1x1 dels regidors i regidores: el contraple de juliol

Una mirada desenfadada al ple municipal

JORDI SAN JOSÉ: anticipador. Va criticar el procediment actual de l’aprovació del compte general del pressupost, va dir que valorar al juliol la gestió de l’any anterior és extemporani. Per aquest motiu va anunciar que l’any que ve el debat es farà al març, així les dades estaran molt més fresques.

 

LÍDIA MUÑOZ: satisfeta. Va treure pit quan va explicar que en la negociació per a la urbanització de la parcel·la del carrer Armenteres es va aconseguir que el trasllat del dipòsit fos a càrrec de l’urbanitzador igual que la reparació de les teulades del Matacàs tot i que no tenen res a veure amb l’àmbit. També s’ha guanyat més espai d’equipaments del que hi havia al planejament i amb zones verdes urbanitzades que seran carregades al promotor.

 

MANUEL LEIVA: Sísif. Va utilitzar el mite grec de l’home que pujava una gran pedra a la muntanya perquè després tornés a caure i tornar-la a pujar per explicar la lluita pels drets laborals dient que des de fa moltes generacions que es lluita per aquests drets però que arran de l’última crisi que ha precaritzat el món laboral s’ha de començar de zero i tornar a pujar la pedra. 

 

MIREIA ALDANA: renovadora. Va informar sobre el nou projecte educatiu de l’escola Municipal de Música elaborat conjuntament amb el claustre de l’escola i la Diputació de Barcelona. Entre d’altres aspectes va destacar el canvi de model pedagògic per anar a una pedagogia de grup, un canvi metodològic i organitzatiu i l’ampliació de l’oferta musical instrumental.

 

CINTA DAUDÉ: marxanta. Contestant a la moció que criticava l’estat actual del mercat ambulant va opinar que aquest no pot estar en una millor ubicació ja que està rodejat de comerç de proximitat que s’hi beneficia. Pel que fa a les queixes per la manca de plans de seguretat va dir que el mercat s’organitza conjuntament amb la policia local i que s’està fent un esborrany per millorar la situació.

 

JOSEP M. RAÑÉ: extens. Tot i que se li notava l’esforç per no ser-ho no ho va evitar explicant i després contestant tots el que hi havia relacionat amb l’aprovació del compte general del pressupost del 2016. L’intent va ser perquè eren temes que ja s’havien tractat en el passat ple de març i en sessions informatives internes.  

 

JAVIER MOLINA: substitut. Es va aprovar la seva designació com a membre del Consell metropolità de l’àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la regidora Lídia Muñoz.

 

ORIOL BOSSA: masover. A la moció on s’aprovava provisionalment el pla especial de Can Canaris (masia situada al parc natural de Collserola) tot i que li semblaven bé els aspectes generals com el conservar i revitalitzar la finca i recuperar el paisatge agrícola a les terrasses li generava dubtes la nova xarxa viaria. Va donar dades de la contaminació que suposaria la mobilitat prevista. La regidora Lídia Muñoz li va respondre que la nova mobilitat es farà perquè hi puguin accedir vehicles d’emergència cosa que actualment és impossible.

 

RAUL ALBA: audiovisual.  Va ser l’encarregat de llegir la denúncia contra la violència masclista i expressar la solidaritat amb les famílies de les víctimes que a cada ple fa un regidor. A part de llegir un text va projectar un vídeo d’un time lapse de l’evolució de la cara d'una dona maltractada que es va fotografiar tots els dies d’un any. La projecció va deixar garratibats els assistents per la duresa de les imatges.

 

ROSA M. MARTÍ: cíclica. En la moció presentada per replantejar-se la situació del mercat ambulant va recordar que és un tema que ha anat sortint a anteriors legislatures i que fins i tot fa molts anys es va provar de desdoblar el “mercadillo” situant-lo a la rambla. No va funcionar ni pels marxants ni per la ciutadania. També li constava que el tema de seguretat ja s’està treballant perquè es millori.

 

MANEL CARRION: entreacte. L’aprovació del compte general del pressupost va provocar una discussió entre els regidors Josep M Rañé, Silvestre Gilaberte i ell que va durar tres quarts d’hora. Tot i la importància dels temes el fet que fos un tema feixuc, molt disseminat i que quedava molt llunyà pel que fa a temps va fer que alguns regidors aprofitessin per anar al lavabo, miressin el mòbil, es fessin mirades de complicitat amb cara avorrida i que gent del públic aprofités per marxar.

 

SILVESTRE GILABERTE: sindicalista veterà. Com a persona que ha dedicat més de la meitat de la vida al sindicalisme li va saber molt greu votar en contra de la moció presentada pel representant de la secció sindical de la UGT on es va criticar la llei laboral del 2012 de govern del PP. Sense voler fer una classe teòrica va argumentar que l’arrel del problema no era la reforma sinó la lògica mateixa del capitalisme.

 

ELISABET ORTEGA: orgullosa. A la moció presentada pel representant de la secció sindical de la UGT va treure pit dient que no era el millor dia per criticar la reforma laboral del govern del PP perquè aquell mateix dia havien sortit les dades de l’atur on es veia que en un any s’havien creat més de mig milió de llocs de treball, que mai a la història d’Espanya hi havia hagut tantes dones treballant, que Espanya és el país d’Europa líder en creació d’ocupació juvenil i que per primera vegada des del 2008 hi ha menys de 4 milions de persones aturades. Tot i així va votar a favor a tots els punts de la moció menys el que es demanava la derogació de la reforma laboral.

 

LUIS SERRANO: desconfiat. Com sempre fa quan s’aproven les subvencions a entitats va sol·licitar com s’actualitza el cens d’aquestes.

 

Convidats:

DAVID MUÑOZ: insegur. Va exposar que l’actual mercat ambulant provoca uns danys col·laterals que afecten el funcionament normal dels ciutadans del barri falguera. Sobretot pel que fa a la mobilitat i els problemes de seguretat que això comporta com l’impediment del pas d’ambulàncies o camions de bombers. Per aquest motiu demanava que tot i no estar totalment en contra de la ubicació actual del mercat de marxants es replantegés la situació d’aquest i es fessin uns plans de seguretat que contemplessin les problemàtiques actuals.

 

CARLOS DE PABLOS: contundent. Representant la secció sindical de la UGT de l’ajuntament de Sant Feliu va presentar una moció en defensa dels treballadors i treballadores de les empreses multiserveis. Va exposar que la reforma laboral del govern del Patit Popular de l’any 2012 va ser el cop més dur a les relacions laborals dels treballadors des de l’inici de la democràcia, una reforma que tenia l’objectiu de destruir el màxim de convenis col·lectius sectorials possibles afavorint la liberalització del mercat laboral. En aquest context les empreses multiserveis van ser les que es van aprofitar més de la situació per precaritzar les condicions dels seus llocs de treball.

 

NOTA: Totes les fotos són del Marc Rius.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat