L’Àrea Metropolitana s’il·luminarà a partir de l’any que ve amb energia pública de Barcelona Energia

La comercialitzadora pública donarà servei a les instal·lacions de l'AMB i a domicilis particulars

Contingut patrocinat

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) passa a formar part de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, que des de juliol subministra l’Ajuntament de Barcelona. A partir del 2019 també donarà servei a les instal·lacions de la mateixa AMB, i eventualment, a uns 20.000 domicilis particulars.

L’empresa pública d’energia és una peça clau perquè l’AMB compleixi amb els compromisos que s’ha marcat en el Pla Clima i Energia 2030, el full de ruta cap a la transició energètica de l’ens metropolità. Els propers anys, l’AMB vol que es redueixin les emissions fins a un 40% i impulsar la generació d’energia local i renovable per aconseguir més autosuficiència, seguint les directrius europees.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, afirma que “el model energètic actual és ineficient i perjudicial per al medi ambient i per a la salut de les persones”. A més, com que es basa en els combustibles fòssils, crea una gran dependència de l’exterior.

D’altra banda, la generació d’electricitat està centralitzada en un model en què prevalen els interessos de les companyies privades més que no pas l’interès de la ciutadania, un fet que ha comportat que a l’estat espanyol es pagui una de les factures elèctriques més cares de tot Europa.

“L’operador elèctric metropolità ens permetrà impulsar una transició energètica basada en la sostenibilitat i l’ús de renovables”

Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB

Canvi de paradigma

La creació d’un operador elèctric públic és l’eina que ha d’ajudar a fer realitat una transició energètica. L’operador neix amb tres grans funcions. En primer lloc, subministrar l’energia a les instal·lacions de l’AMB i en un futur anar sumant els seus serveis cap a altres ajuntaments metropolitans. En segon lloc, assessorar sobre les tarifes i potències més adequades per a la ciutadania. I en tercer lloc, fomentar les energies renovables encarregant-se del manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques i representant els productors d’energia solar al mercat elèctric.

Els avantatges per als usuaris de la nova elèctrica

L’AMB encara no ha calculat les tarifes finals que hauran de pagar els particulars, però asseguren que hi haurà serveis complementaris que faran atractiu el canvi de companyia.

Xifres

70%

Increment de la factura elèctrica a Espanya els últims 10 anys

2030

Horitzó del Pla Clima i Energia de l’AMB

2019

Any en què Barcelona Energia, operador elèctric metropolità, passarà a operar a tota la metròpolis

Per exemple, s’informarà les famílies de quina és la millor tarifa que poden contractar i quina és la potència més adequada per a les seves necessitats. No és estrany que avui en dia una família tingui contractada una potència de 10 quilowatts quan només en necessita 3,5.

TERSA gestionarà l’operador públic

Per dur a terme aquestes tasques, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona han aprofitat l’estructura de TERSA, una empresa pública dedicada bàsicament a la gestió dels residus de l’àrea metropolitana.

Aquesta empresa serà la comercialitzadora que a partir de l’any vinent oferirà el subministrament elèctric a les instal·lacions de l’AMB, als serveis públics que ofereix, a les seves concessionàries i també, progressivament a les 20.000 famílies que es calcula que podran acollir-se a l’energia pública.

En tractar-se d’una empresa pública, només pot destinar un 20% de la seva activitat al sector privat. Segons els càlculs de l’operador això equivaldrà al subministrament d’aquetes 20.000 llars.

Comentaris

Marcial Martin Caballero Sant Feliu de Llobregat
1.
A nivel particular manifiesto, que incorporar un servicio de Energía Publica y poner parte de esta a disposición del mercado privado, como menos me parece una buena acción, dejando entrever a la vez en el fondo, que su fin tiene connotaciones de tipo solidaria y Medio Ambientales, disponiendo de parte de ella, el ser ofrecidas a domicilios particulares.
Además de que la AMB en su intención esta el reducir las emisiones hasta un 40% e impulsar la generación de energía local y renovable con el objetivo de conseguir mayor autosuficiencia, en cumplimiento de las directrices europeas. Quedando claro que la acción que motiva según escrito, está basado en la conclusión de que,” el modelo de energía actual es ineficiente y perjudicial para el medio ambiente”.
Sin la menor duda esta forma de proceder merece un aplauso, y como no, también en mi opinión, el felicitarnos ya que esta como he de suponer llegara acompañada, de rigor en materia de Medio Ambiente, además de, y así lo deseo, de una menor tarifa aplicada a la factura, como bien queda expuesto en el artículo que hace referencia, ya que a título de ejemplo, según así se hace constar, de tener una potencia contratada de 10 (diez) Kilowatios, esta potencia puede mediante la mediación de la citada empresa pública Barcelona Energía puede ser modificada, si así procede, y si, se considerara técnicamente conveniente y factible, a ser de 3,5( tres punto cinco) Kilowatios contratados, estoy convencido de que de ser así, el servicio que se presta favorecerá los intereses del consumidor privado.
Pero de todo esto, que ya he anticipado y que a mi entender me parece excelente, y a la vez satisfactorio y que forma parte de la perspectiva futura de AMB.
No obstante resta en mi una inquietud, y así la expongo, según queda de manifiesto, en el artículo escrito, este aclara, que el hecho de ser una empresa pública, esta, solo puede poner a disposición del mercado privado el 20% de su actividad.
Mi pregunta es: ¿Qué criterios tiene previstos aplicar la Empresa Pública, para llevar a cabo la elección de cuáles y quienes han de ser los beneficiarios de ese 20% de energía eléctrica que pone a disposición del mercado privado?
  • 1
  • 4

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat