Qui generi més residus i els separi pitjor, pagarà més

Cada habitant de Sant Feliu de Llobregat genera més de 380 quilos de residus en un any i en recicla un 38%

Contingut patrocinat

Cada habitant de Sant Feliu de Llobregat genera més de 380 quilos de residus en un any, una quantitat força per sota dels 420 quilos de la mitjana del territori metropolità, i en recicla un 38%. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) redueix l’import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) als municipis que més reciclen. Així vol potenciar la recollida selectiva.

La TMTR és una taxa que paguen els ciutadans i els negocis per finançar part dels 153 milions d’euros que costa el tractament sostenible de les deixalles. En la majoria dels municipis, està inclosa com un concepte en el rebut de l’aigua, i tot i ser una taxa força desconeguda, el conjunt de la ciutadania pot fer accions per reduir-ne l’import, que no és igual per a tothom.

L’AMB calcula la TMTR en funció dels residus que es generen a un municipi i el nivell de recollida selectiva. En el cas de Sant Feliu, la taxa més habitual està al voltant dels 46 euros l’any per habitatge, uns 9 euros menys de la mitjana a la metròpolis. Sant Feliu és un dels municipis que menys residus produeix per habitant i any.

“Donant més visibilitat a la TMTR la farem més justa i social, incentivant el canvi d’hàbits i millorant la recollida selectiva”
Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, explica que “el tractament de residus requereix una estructura molt complexa per poder gestionar les deixalles i obtenir-ne recursos a través del reciclatge. La TMTR cobreix el 85% del cost”.

Si els habitants d’un municipi generen pocs residus i els separen bé, l’AMB ha d’invertir menys recursos en el tractament i la taxa pot ser menor. Per això, l’import de la TMTR pot variar des dels 20 euros de Torrelles de Llobregat als 70 de Cervelló.

En un municipi no tots els habitants paguen el mateix. El sistema de càlcul de la TMTR defineix quant ha de pagar un domicili i un comerç. L’escalat es fa a través del consum d’aigua perquè es considera que qui gasta més aigua té més capacitat adquisitiva, i per tant, genera més residus.

Dades

1,4 milions tones

Residus generats a la metròpolis en un any

50%

Objectiu de reciclatge de la UE per al 2020

34%

Taxa mitjana de recollida selectiva a la metròpoli

Com es pot reduir la TMTR

Un ciutadà pot considerar que la seva capacitat d’incidir en el cost de la TMTR és mínima. Per contrarestar aquest efecte hi ha bonificacions ambientals per l’ús de les deixalleries.

Per beneficiar-se’n cal demanar un carnet de deixalleries presentant un rebut recent de l’aigua. A partir d’aleshores, cada cop que utilitzi una deixalleria el ciutadà rebrà una bonificació sobre l’anualitat de la taxa de l’any següent. Com més ús, més descompte. Així, qui la fa servir la deixalleria dos cops en un any té un descompte d’un 1% i qui hi va més de 15 vegades pot arribar a acumular un descompte del 14%. En definitiva: qui separa i recicla més, paga menys.

La deixalleria de Sant Feliu està ubicada al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a carretera de la Sànson. A més, una deixalleria mòbil recorre diferents punts del municipi dilluns i dissabtes.

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat