Mapa interactiu i radiografia de les municipals barri a barri i partit a partit

PSC guanya a Falguera, Can Calders i La Salut, ERC al Centre, Roses Castellbell i Mas Lluí i Sant Feliu en Comú Podem a Les Grases. Ens fixem en els resultats de cada partit per barris i meses

Les eleccions municipals a Sant Feliu van ser molt ajustades en la disputa pels tres primers llocs: entre PSC (23,7% dels vots), Sant Feliu en Comú Podem (21,5%) i ERC (21,3%) hi ha una distància de menys de mig miler de vots. Avui ens fixem en com s'ha distribuït el vot a Sant Feliu barri a barri i partit a partit. Tot plegat configura un mapa amb victòria socialista en tres districtes (Falguera, La Salut i Can Calders), la d'ERC en tres districtes més (Centre, Roses Castellbell i Mas Lluí) i Sant Feliu en Comú a Les Grases. Tot i això, els comuns mantenen una hegemonia del vot notable en tots els barris i, de fet, són segona força en cinc dels set districtes. Només a Roses Castellbell queden en tercera posició, un barri on més ajustat ha estat el resultat entre els tres primers (ERC guanya amb un 23,06%, PSC segueix amb 22,15% i Sant Feliu en Comú Podem amb 20,27%).

MAPA: guanyadors per districtes, per seccions censals, col·legis amb més participació...

En aquest mapa interactiu podeu comprovar els guanyadors per districtes, els segons millors i els guanyadors per seccions censals, així com les meses i col·legis on cada partit treu els millors resultats, a més de les que acumulen més i menys participació. Per consultar-ho, podeu jugar amb el zoom del mapa i accedir a les dades complementaries.

Si cliqueu a cada llengüeta del mapa accedireu a informació addicional, de la mateixa manera que podeu activar i desactivar les capes amb els ítems que més us interessin.

MAPA interactiu elaborat per Jordi Ferrer.

També podeu comparar-ho amb el que va passar el 2015, que trobareu en aquest altre mapa:

MAPA interactiu elaborat per Jordi Ferrer

Els socialistes s'imposen amb força a Falguera, La Salut i Can Calders 

El PSC guanya en tres districtes, Falguera, La Salut i Can Calders, és segona força a Roses Castellbell i Les Grases, mentre que al Centre i Mas Lluí són tercers. Els resultats són especialment bons a La Salut i Can Calders, districtes tradicionalment favorables per als socialistes, on també van ser el partit més votat a les municipals del 2015. Aquest cop superen el 30% en tots dos barris: obtenen un 35,5% a La Salut i un 31,24% a Can Calders, és a dir que 1 de cada 3 persones d'aquests barris va votar socialistes. A Falguera arriben també gairebé al 30%, es queden a un 28,76%.

Cal destacar la mesa on treuen millor resultat, a les Tovalloles, corresponent a La Salut, on aconsegueixen gairebé la meitat dels vots: un 46,17%. Per contra, el pitjor resultat el fan en una mesa del col·legi Verge de la Salut, al barri Centre, amb un 10,92% dels vots. De fet, al districte del Centre (que inclou Can Nadal, Can Llobera, Can Bertrand i Can Maginàs) és on els va pitjor, tot i que no és un resultat del tot negatiu: un 17,39%. Són el tercer partit més votat i queden fins i tot per sobre de Tots som Sant Feliu, que tradicionalment solia guanyar en aquest districte. A Mas Lluí queden en tercera posició amb un 18,82% dels vots.

I a Roses Castellbell tenen un 22,15% dels vots, queden per darrere d'ERC, però només a un punt, i els segueix de prop Sant Feliu en Comú Podem, només 2 punts per darrere.

Sant Feliu en Comú no baixa del 20% en cap barri

Els comuns han queda en segona posició en el conjunt de Sant Feliu i han perdut pistonada però mantenen hegemonia en tots els barris: en els 7 districtes aconsegueixen més del 20% dels vots. Es mouen en una forquilla entre els 20 i el 28% del percentatges de vot. Tot i això, si fa quatre anys van ser els primers en cinc districtes, aquest cop només ho aconsegueixen a Les Grases, amb un 27,8% dels vots, el seu millor resultat. Ara bé, són segona força en la resta, excepte a Roses Castellbell, on més repartit ha estat el vot entre els tres primers partits, i on treuen el seu pitjor resultat, que és un notable 20,27%.

Per meses, el seu millor resultat el treuen precisament en una de les meses del barri de Les Grases, al Centre Collserola, amb un 29,76%. D'altra banda, on els va pitjor és en una mesa de l'escola Nadal, al barri Centre, on es queden amb un 14,2% dels vots.

ERC guanya al Centre, Roses Castellbell i Mas Lluí i aconsegueix penetrar a Falguera i Can Calders

ERC ha estat el tercer partit més votat a Sant Feliu, però ha guanyat en tres districtes: al Centre, a Roses Castellbell i a Mas Lluí. On els va millor és al Centre i a Mas Lluí amb un bon resultat que els aproximen al 30%: un 27,63% i un 27,36% respectivament. A Roses Castellbell també guanyen, però amb un 23,06%, perquè és on el vot entre els tres primers està més disputat. El seu millor resultat en una mesa és en una de la Sala Ibèria, al centre, amb un 32,75% dels vots.

L'increment d'ERC es tradueix també en un augment dels vots a tot arreu, també en barris on tradicionalment treien resultats baixos. Per exemple, fa quatre anys a Falguera, La Salut i Can Calders van treure menys d'un 10%, una tendència que ara han sabut capgirar en dos dels tres districtes. A Falguera treuen un 15,47% i a Can Calders un 13,66%, per sobre de Ciutadans i situant-se com el tercer partit més votat. També és remarcable la millora a Les Grases, on en quatre anys han passat d'un 10% dels vots a un 20.

En canvi, La Salut se li segueix resistint, van treure un 9,82%. Tot i això, és en una mesa de Les Tovalloles corresponent a Can Calders on fan el seu pitjor resultat: un 4,55%.

Ciutadans es mou entre el 9 i el 12%, excepte al Centre, on treu un 7,4%

Excepte al barri Centre, Ciutadans treu un percentatge de vot força semblant a tots els barris: una forquilla que es mou entre el 9 i el 12%. En el conjunt de Sant Feliu han estat el quart partit més votat, però per districtes aquesta posició varia. Són tercers a La Salut, quarts a Falguera, Roses Castellbell, Can Calders i Mas Lluí, i cinquens al Centre i Les Grases, per darrere de Tots som Sant Feliu i Veïns respectivament.

Tot i que a La Salut queden en tercera posició, per sobre d'ERC, amb un 12,08%, és a Mas Lluí on treuen el seu millor resultat: un 12,69%. En canvi, per meses, el millor l'aconsegueixen en una mesa de Can Calders, a l'escola Monmany, amb un 15,92%. El districte on els va més malament és al Centre, on treuen un 7,41% dels vots i, en concret, és en una mesa de la Sala Ibèria on fan la pitjor marca: un 4,67%.

Tots som Sant Feliu fa un bon resultat al barri Centre però per sota del 3% a Les Grases, Can Calders i La Salut

Tots som Sant Feliu ha estat el cinquè partit més votat, amb un resultat global d'un 8,3% a Sant Feliu. És el partit que més accentua la diferència de vots en funció del districte, passant d'un 15,3% al barri centre a un residual 1,41% a La Salut. El millor resultat l'aconsegueixen al districte del centre. Tot i això, queden en quarta posició en aquest barri, per darrere d'ERC, comuns i PSC. La mesa on treuen millor resultat és en una de l'escola Nadal, amb un 24,81%. A Roses Castellbell freguen el 10% i també són el quart partit més votat i a Mas Lluí són cinquens amb un 7,75%.

Ara bé, els resultats a la resta de districtes són residuals, per sota del 4%: a Falguera han tret un 3,49% dels vots, i a Les Grases un 2,18%, i en tots dos barris són el setè partit més votat. Però els pitjors resultats són a Can Calders i a La Salut, on són el partit menys votat, fins i tot amb menys vots que Vox i Fem Poble. A Can Calders amb un 2,79% i a La Salut amb un 1,41%. També és en una mesa de l'escola Gaudí, en aquest barri on treuen el pitjor resultat: un 0,96% dels vots.

El millor resultat de Veïns per Sant Feliu, a Les Grases

Veïns per Sant Feliu obté uns resultats que es mouen entre el 4% (al Mas Lluí) i l'11% (a Les Grases). Són el sisè partit més votat i l'últim que aconsegueix representació, amb un regidor. Cal destacar l'11,2% de Les Grases, on se situen com a quarta força, per davant de Ciutadans. També és en una mesa d'aquest districte on treuen el seu millor resultat, al Centre Collserola, amb un 11,46%. A Falguera, Roses Castellbell i La Salut treuen un resultat pràcticament calcat, fregant el 7% (6,78%, 6,88% i 6,95%).

En canvi, on els va pitjor és a Mas Lluí i al barri Centre, on queden per sota d el 5%, amb un 4,15% i un 4,33% respectivament. Per meses, on treuen el pitjor resultat és en una de l'Ibèria, amb un 2,76%.

El PP no arriba al 5% en cap districte

El PP ha quedat fora del consistori perquè no ha arribat al 5% mínim necessari per entrar-hi. De fet, no assoleix el 5% en cap dels set districtes de Sant Feliu. On més s'hi acosta és a La Salut, amb un 4,83%, a Can Calders, amb un 4,69%, i a Falguera, amb un 4,61%. Per meses, el millor resultat el fan en una corresponent a Can Calders de Les Tovalloles, on treuen un 6,96%. La pugna amb Vox fa que pràcticament empatin a Can Calders (Vox obté un vot més) i que els superin a Les Grases.

És precisament a Les Grases on el PP treu el seu pitjor resultat: un residual 1,6%. En aquest districte són el partit amb menys vots, superats per Fem Poble. La mesa on els va pitjor és en una del Centre Collserola, a Les Grases, amb només un 1,07% dels vots. És precisament la mateixa mesa on els comuns fan el seu millor resultat.

Vox fa el seu millor resultat a Can Calders

Vox tampoc arriba al tall del 5% en cap dels set districtes de Sant Feliu: els seus resultats es mouen entre el 2 i el 4,7% a tots els barris. És a Can Calders on fan el seu millor resultat, un 4,73%. A més, tant en aquest barri com a Les Grases se situen com el sisè partit més votat, per davant de PP, Tots Som Sant Feliu i Fem Poble. Per meses, on treuen millor resultat és també al barri de Can Calders, en concret en una de l'escola Monmany, amb un 7,34% dels vots.

A La Salut, Falguera i Mas Lluí treuen resultats semblants: un 3,52%, un 3,4% i un 3,39% respectivament. I als altres tres districtes queden per sota del 3%: a Les Grases, amb un 2,47%, a Roses Castellbell treuen un 2,03% i al centre un 2,02%. La mesa on els va pitjor és en una de la Sala Ibèria, on només aconsegueixen un 1,06% dels vots. És la mateixa mesa on fan el pitjor resultat Ciutadans i Veïns per Sant Feliu.

Fem Poble només supera el 3% a Can Calders

Fem Poble és el partit menys votat, amb un 1,7% dels vots. I és el partit menys votat a quatre dels set districtes: Centre, Falguera, Roses Castellbell i Mas Lluí, els barris on fan els pitjors resultats, entre l'1 i el 2%. A Can Calders és on els va millor, amb un 3,91%, i és en una mesa d'aquest districte on fan el seu màxim: un 6,86% en una corresponent a Les Tovalloles. A La Salut fan un 2,67% i a Les Grases un 1,89%. A Falguera obtenen un 2%.

Els pitjors resultats els obtenen a Roses Castellbell, amb un 1,28%, al Centre amb un 1,04% i especialment a Mas Lluí, on es queden amb un 0,97%. Per meses, però, el pitjor resultat és en una mesa de l'insitut Olorda, a Roses Castellbell, on no van aconseguir ni un sol vot, un 0%.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat