Al Parc Agrari, protecció = futur

Dues preguntes es fan pertinents abans d’abordar aquest article sobre el Parc Agrari. Dues preguntes que tractaré de respondre al final, són aquestes: protecció contra ús social del parc? O ús polític a favor de l’especulació?

Primer de tot, situem el marc de la qüestió:

Fa uns dies es va aprovar al el ple de Sant Feliu el Pla de Protecció del Parc Agrari al nostre terme municipal. El resultat de la votació va ser 15 vots a favor i 6 en contra, d’un total de 21. De les 6 regidores amb vot contrari, 4 van manifestar, d’una manera o d’una altra, discrepàncies de forma en l’elaboració o la comunicació del Pla, però no van qüestionar la necessitat del mateix. Al seu torn, es votava una moció que pretenia la retirada del Pla, que va ser rebutjada amb 15 vots en contra.

Va haver-hi una gran assistència al ple, moltes persones sincerament angoixatdes en base a informacions que no eren certes.

El Pla tindrà dos mesos d’exposició pública on els Grups Municipals i les entitats i persones poden fer al·legacions a allò que considerin oportú. És en aquests dos mesos que l’equip de govern volem assolir un consens polític encara més ampli. El 71% de vots favorables dels regidors ja diu prou del consens social que genera, però encara en volem més.

Qué és el Pla de Protecció del Parc Agrari?

El PPASF és un document estratègic pel període 2018- 2024  que cerca la protecció del valor agrari de l’espai, el seus valors naturals i l’aqüífer, preocupacions àmpliament compartides a la ciutat, i que traça un full de ruta amb tres tipus d’accions:

1. Gestió dels recursos naturals del parc i el riu.

2. Difusió i promoció de l’activitat agrària entre la població..

3. Regularització dels usos del sòl.

No és cap llei, normativa ni reglament. Respecte aquest tema en concret, cal assenyalar que hi ha hagut una campanya de desinformació orquestrada en base a interessos polítics.

Està basat en el Pla Especial de Protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat el 2003 i revisat el 2015, i en d’altres normatives de rang superior al municipal.

No contempla expropiacions de terres ni prohibició d’usos agraris no professionals

Una sèrie d’inversions públiques de diferents administracions complementen el PPASF. Aquestes van, des de la construcció d’una passera inundable al nostre riu Llobregat, que ens connectarà amb l’altra riba, fins a la connexió definitiva de la Riera del carrer Comerç amb el propi riu. La creació de diferents zones de lleure i estada, així comi l’arranjament i senyalització de camins, també en formen part.

Per què un Pla de Protecció a Sant Feliu?

Tot i l’existència de normatives amb rang de llei molt clares, la zona agrària de la ciutat ha patit un procés de degradació progressiu durant massa anys. Una degradació que ICV-EUiA ja varem començar a aturar en accedir al govern el 2011 i que va tenir un punt d’inflexió amb la moció que varem impulsar el 2014. Una moció que instava la redacció d’un pla de protecció del Parc Agrari, que va ser aprovada per unanimitat al ple municipal i que ha culminat amb aquest pla aprovat.

La microparcel·lació és alhora causa i conseqüència principal d’aquesta degradació i una simple consulta de les fotos aèries històriques de l’AMB o l’ICGC, és prou entenedora en aquest aspecte, com la dels exemples de més avall.

Els motius de tot plegat són complexes, però es poden resumir en un laissez faire sostingut al llarg del temps per diferents equips de govern, que ens ha portat a ser el municipi amb la seva zona de Parc Agrari més degradada.

Zona de la riera del c/ Comerç al costat del polígon El Pla, el 1994 (foto ICGC)

 

Mateixa zona, el 2014 (foto ICGC)

A qui afecta el Pla de Protecció del Parc Agari?

El PPASF afecta els propietaris de terres en la mesura que estiguin incomplint les normatives reguladores d’aquesta propietat i els seus usos, que poden ser professionals, o no ser-ho.

Les persones que ara són usuàries de terres es poden veure afectades pels incompliments de la normativa que puguin realitzar una part dels propietaris dels terrenys que els hi han llogat les parcel·les.

A tall d’exemple, val a dir que la mida mínima d’una parcel·la cadastral per albergar una construcció de 9 m2+6 m2 de porxo, és de 4.000 m2. No obstant això, les construccions, instal·lacions, usos o activitats preexistents no admesos per la normativa en zona agrícola, però que tinguin llicència vigent, romandran.

Un altre exemple és la unitat mínima de conreu, que és 1 Hectàrea per regadius, segons la normativa catalana. El que implica això és que una parcel·la de 1 Ha o més gran, no es pot vendre ni llogar per trossos que resultin inferiors a aquesta mida. I d’altra banda, implica que totes aquelles parcel·les cadastrals inferiors a aquesta mida es poden llogar, vendre, comprar o cultivar amb tota normalitat, de manera professional o no, però evidentment, tampoc no es poden vendre ni llogar per trossos, si no senceres.

Alternatives als horts privats de lloguer; horts lúdics i horts socials

Ajuntaments veïns com El Prat, Cornellà, Sant Boi o Sant Joan Despí, fa temps que promouen horts socials i horts lúdics d’autoconsum a terrenys fora de l’àmbit del Parc Agrari. A Sant Feliu també existeixen horts socials al carrer de El Pla i horts lúdics al carrer General Manso.

El Pla Especial és molt clar a aquest respecte a l’article 43; la iniciativa i el control dels espais dedicats a horts lúdics a l’interior del Parc, han de ser públics.

Properament s’obrirà la inscripció pel nou hort lúdic del carrer de El Pla, que comptarà amb aigua regenerada de la depuradora per al rec, 42 parcel·les de 40-50 m2, zona de descans comuna i guixetes individuals per guardar eines i estris, tot plegat per 48€ l’any.  Si la demanda superés l’oferta, aquesta última es podria ampliar a curt termini a la mateixa zona.

Totes les persones empadronades a Sant Feliu tenen la possiblitat d’accedir a cultivar una parcel·la a aquest hort.

Si no hi ha pagesos, alguna cosa s’ha de fer amb les terres

Vet aquí un dels mantras més repetits pels partidaris de la desaparició del Parc Agrari.

La mera possibilitat de la instal·lació d’Eurovegas al bell mig del Parc Agrari, va fer aixecar la societat civil en defensa del patrimoni que representa aquest espai, fet que va forçar l’abandonament del projecte.

L'interès per l’activitat pagesa professional al Baix Llobregat ha crescut molt, però ha existit de sempre. Més de 2.000 persones s’hi dediquen encara avui, i moltes més persones ho podrien fer en un futur proper. Ho prova el fet que el Banc de Terres del Consorci del Parc Agrari, té més demanda de terres de cultiu que no pas oferta. Ho prova també l’èxit d’iniciatives agràries amb creació intensiva d’ocupació de qualitat, basades a la distribució directa i de proximitat.

El que ha passat però, és que una minoria de  propietaris ha trobat en la microparcel·lació un negoci molt més rendible que el lloguer als professionals. Fins a deu vegades més rendible, i això és el que ho explica gairebé tot.

La resposta a les preguntes de l’inici

És en aquest punt que arribem a la clau de tot plegat; existeix una demanda clara d’agricultura no professional i un negoci especulatiu privat al voltant d’aquesta demanda. I alhora, existeix una normativa clara que determina com casar agricultura lúdica d’autoconsum i la protecció del Parc Agrari. Això és el que explicarem des d’ICV-EUiA mitjançant dos actes públics que convocarem properament.

Hi ha doncs un conflicte de fons entre l’ús social i la protecció del Parc Agrari? Definitivament, no.

-El que existeix és inquietud i certa incredulitat d’algunes persones per veure com es posa en marxa la novetat que suposa un ús social  que no estigui en conflicte amb el caràcter professional de l’espai.

-I com que són les administracions locals les que prenen la iniciativa, com ha fet l’Ajuntament de Sant Feliu, el debat esdevé social i no una discussió entre interessos de privats.

Hi ha connivència entre especulació de la terra i l’ús polític del Parc Agrari? És evident que SÍ.

La pregunta clau és “a qui beneficia?”

-L’especulació beneficia als propietaris de terrenys que en treuen un rendiment econòmic i que pretenen seguir així sine die, o el que seria pitjor, esperant una requalificació.

-L’ús polític el fa qui empra tot tipus de mentides i de demagògies per fomentar el malestar de la gent, sense proposar ni una sola alternativa per protegir el Parc Agrari ni per l’agricultura de lleure, i tot per intentar treure’n rèdit electoral.

L’agricultura professional i la social poden tenir lloc alhora, però cal ordenar els espais on ho fan. La prova de tot plegat és que ja hi ha llogaters que estan cercant fórmules col·lectives amb l’Ajuntament per arribar a acords que permetin casar un ús social i el compliment de les normatives.

Justament el que no interessa als professionals de la bronca política amics de l’IBEX 35, dels banquers que han saquejat el país, i que desnonen persones de casa seva.

Arribats a aquest punt, s’imposa la necessitat de respondre una pregunta més: algú prometrà requalificacions en terrenys del Parc Agrari cara a les eleccions municipals de 2019?

ICV-EUiA o les confluències segur que no.

Aquells que sobre un simple assumpte de regulació d’usos de sòl no deixen d’aprofitar per fer campanya de les eleccions de 2019, però sense explicar per què i per a qui volen governar, o els grups i regidors que es van oposar al PPASF,  són qui haurien de respondre.

 

Comentaris

Me leio la enciclopedia catalana
6.

Además de bocazas y fascista (o precisamente por ello), ignorante.

http://www.enciclopedia.cat/EC-GDLC-e00175453.xml

  • 4
  • 0
Raúl C's Sant Feliu
5.
Señor Leiva, le haré diversos comentarios:

Con el tiempo que lleva en el ayuntamiento debería distinguir entre CALIFICACION Y CLASIFICACION urbanística. No se preocupe, cuando C's gobierne no permitirá ninguna reclasificación urbanística en el ámbito del parque agrario de Sant Feliu. Es decir, los terrenos clasificados como no urbanizables no pasarán a urbanizables. Para entendernos, que no se harán ni pisos ni polígonos industriales. Lo de las recalificaciones se lo dejo a ustedes, que han beneficiado al obispado recientemente aumentando las plantas de la nueva rectoria para que saquen más beneficio. Sabrán bien ustedes por qué y ya nos lo contarán.

Otros comentarios:

"hi ha hagut una campanya de desinformació orquestrada en base a interessos polítics." Cierto, la tarea de información que ni usted como concejal de gobierno ni el resto del gobierno municipal han querido hacer. Por eso no han dado la cara y no se lo han explicado a los afectados. Por eso mi formación politica ha tenido que hacer el trabajo que deberían haber hecho ustedes.

¿Resulta que ahora la información sobre un plan impulsado por el ayuntamiento la dará su partido? ¿Ya no saben distinguir qué es una cosa y qué es la otra? Creo que están muy tocados.

Dígale a sus chivatos y espias que le informen mejor. Lo de la expropiación se lo han inventado directamente... porque ustedes no piensan pagar ningún justiprecio por nada... a los propietarios. A los parcelistas los pretenden desalojar y trasladar (si son de Sant Feliu, si son de fuera no tienen derecho a nada... ustedes parece que ahora les gustan las frontreras) y a los propietarios restringir los usos que hasta ahora venían haciendo. Porque si no es así, QUE EL PLAN LO DIGA DE FORMA EXPLÍCITA. Le adjunto lo que dice ahora, porque el Plan dice lo que dice.

"Es proposa la reordenació de l’espai agrícola a partir de la coexistència de tres tipologies d’espai en
base la següent zonificació:
· Finques per a explotacions de l’agricultura professional.
· Finques destinades a iniciatives de foment agrari: empreses agrícoles de nova incorporació al
sector, empreses d’economia social o de base cooperativa.
· Finques destinades a horts urbans i socials."

Y de estos últimos se dice " Aquestes finques se situaran:
· En la franja d’inici del Parc Agrari, al llarg de la riba del carrer del Pla, on existeixen terrenys de
titularitat pública, dins de la reserva viària.
· A les dues bandes de la Riera de la Font des del carrer del Pla, dins de parcel·les restituïdes, en
règim de cessió, de lloguer o d’alguna altra fórmula d’aprofitament agrícola contemplada al Pla
Especial."

Es decir, en espacios de titularidad pública o cedidos al interés público. Además se dice:

"Quines són les condicions que han de tenir les parcel·les del Parc Agrari i de les opcions de que
disposen: explotació pròpia, explotació mitjançant acord amb pagesia professional, posar la
finca a disposició de la Borsa de terres del Consorci o destinar-les a horts urbans o socials
mitjançant gestió municipal si es troba dins de la zonificació establerta."

En resumidas cuentas: con este Planno hay espacio para la agricultura no profesional fuera de los terrenos gestioandos por sus graciosas majestades y los parcelistas son desahuciados y los que ustedes quieren realojados en las "reservas" que ustedes quieran.

Supongo que en lo de los profesionales de la bronca política hablará por experiencia.

Téngalo claro señor Leiva. No de falsas expectativas y no engañen más. Alegaremos y recurriremos porque este Plan es injusto y está preñado de grandes vulneraciones de los derechos de las personas. ¿quién les ha visto y quién les ve? Ustedes que eran tan de izquierdas y defendían tanto a las personas. ¿Qué les dirá usted a los jubilados?

  • 2
  • 11
Francesc Lluís Sant Feliu de Llobregat
4.

Es evidente que toman a los parcelistas que amamos y cultivamos la tierra por estúpidos, espero que en la próxima legislatura os borren del mapa

  • 6
  • 3
G. Hurtado Sant Feliu
3.

Aquí el gran comunista, que no da palo al agua y que cobra como ningún comunista 'de verdad' en su época ha cobrado... que ganas de verle en el paro...

  • 9
  • 3
Ismael
2.

El que em fa pensar aquesta situació és que una vegada més es demostra com els membres del nostre govern municipal els hi manca allò del que fan bandera: participació ciutadana real, provenció del conflicte, generació d'espai de diàleg i consens on els diferents actors puguin co-construir solucions, mediacions...
A la "soviètica" no és possible generar solucions on quedin satisfetes les necessitats de totes i tots.

  • 10
  • 1

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat