Un Ferrari en mans d’un mal pilot?

Un mal pilot. La gestió de la cultura participativa durant aquesta legislatura ha estat deficient. Aquesta és la valoració que fem des d’Esquerra, i que hem repetit durant bona part de la legislatura. Hem criticat tant la manca d’ambició, sobre a què es crida a participar, com la manca de resultats quan els cridem a participar.

Que els processos participatius hagin tingut unes xifres de participació més aviat ridícules és una evidència, i no hauria de satisfer a ningú, i estem d’acord en que la responsabilitat no és exclusiva del govern. També estem d’acord en que la valoració de la participació no es pot fer només en termes de quantitat, excepte, però, quan aquesta quantitat és alarmantment baixa. L’últim exemple ha estat el propi procés participatiu per crear el nou reglament de participació, en el qual les dues sessions de treball organitzades pel consistori van reunir a dotze persones. Quan parlem de fracàs parlem d’això.

La diagnosi és clara. Els santfeliuencs no es senten cridats a participar, no hi troben incentius, no hi ha recompenses clares a la participació, no hi hagut facilitats al debat ciutadà; i els qui ho fan són pocs i sovint els mateixos. Segurament, la causa principal és que l’anterior eina que reglava la participació a Sant Feliu va ser aprovada el 1998. És a dir, l’eina que tenia el gestor per estimular la cultura participativa a la ciutat estava obsoleta. Segurament, de causes n’hi ha més, i són diverses, però centrem-nos en l’eina.

Dijous passat el Ple aprovava per unanimitat el nou reglament de participació. La unanimitat, aquí sí, es deu a una feina ben feta per part del govern i oposició. La ponència política per la reforma del reglament, ha estat un èxit; ja que aquesta ponència ha permès el debat sincer, l'oportunitat de fer aportacions i defensar-les i que siguin incloses en el text final.

Una bona nova eina. Tal i com vaig dir al Ple ara tenim un Ferrari. És a dir, tenim una eina molt potent, una eina atractiva, i que podria portar les polítiques participatives a la ciutat a noves quotes.

No és l’objectiu d’aquest article fer un anàlisi exhaustiu del nou reglament. Però per nosaltres és una bona eina perquè inclou molts aspectes que són fonamentals. La reglamentació de les consultes populars no referendàries. La iniciativa popular per presentar propostes d’acords o actuacions. El fòrum ciutadà, que volen ser trobades i/o compareixences dels o les representants municipals amb la ciutadania per tal que aquesta pugui rebre informació i debatre propostes. Les noves possibilitats de participació de la ciutadania en el Ple, com ara formular preguntes al govern. Els nous aspectes que regularan la creació i regulació dels consells (nosaltres no abandonarem mai la intenció de crear els consells de barri). Els nous aspectes que regularan els processos participatius: la valoració de totes les propostes per part del govern, l’avaluació i retiment de comptes, el seguiment dels processos participatius que serà realitzat per la comissió de garanties del reglament, el retorn dels instruments de participació. El foment de la cultura participativa i l’impuls intern de la participació ciutadana amb objectius i recursos destinats al foment de la participació ciutadana. La col·laboració i cooperació ciutadana. L’escolta activa municipal tanmateix que la ciutadania pugui transmetre totes aquelles aportacions, comunicacions, incidències, reclamacions, queixes i suggeriments que consideri adients en relació als serveis municipals o altres qüestions relatives a l’estat de la ciutat. Són aspectes que han de millorar tant la qualitat com la quantitat de la participació a Sant Feliu.

El gran dubte, el gran neguit, és si qui ha pilotat ineficaçment la participació a Sant Feliu els últims tres anys, serà capaç d’aprofitar la nova eina en l’any de mandat que tenen. Es pot pensar que en els escassos nou mesos efectius que tindrà el govern per demostrar-ho donaran per poc per fer-ne una valoració clara i encertada. Però el propi reglament posa uns deures al govern que seran clau en aquesta valoració. L’Ajuntament, abans d’acabar el mandat, ha d’elaborar i posar en marxa un Pla d’Acció d’acompanyament del Reglament, amb actuacions concretes per a la millora de la participació ciutadana, i en segon lloc ha d’elaborar les bases del model municipal de gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics.

De moment el govern es va presentar en el Ple que aprovava aquests dos aspectes sense consensuar-los amb l'oposició. Veurem què passa en l’any que falta.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat