Paraules III

(Observacions des del marge)

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
lo que tiré, como un anillo, al agua, 
si he perdido la voz en la maleza, 
me queda la palabra. 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo 
lo que era mío y resultó ser nada, 
si he segado las sombras en silencio, 
me queda la palabra. 

Si abrí los labios para ver el rostro 
puro y terrible de mi patria, 
si abrí los labios hasta desgarrármelos, 
me queda la palabra.

Blas de Otero

(Les definicions són del diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans)

immigrant 

Que immigra, que ha immigrat.

intolerant 

adj. i m. i f. [LC] Mancat de tolerància.

emigrant 

adj. i m. i f. [LC] Que emigra. Els ocells emigrants. Els emigrants. La cançó de L’emigrant.

racisme 

m. [SO] [PO] [AN] Doctrina que propugna la inferioritat d’unes races o ètnies humanes respecte a les altres, en virtut de la qual se’n justifica la discriminació, la segregació social, l’explotació econòmica, etc. 
m. [LC] [PO] [AN] Actitud o comportament inspirats en aquesta doctrina.

amor 

m. o f. [LC] Inclinació o afecció viva envers una persona o cosa.  Amor a la pàtria. Amor a la veritat, a la justícia. Posar amor a algú, en alguna cosa. 
 [LC] amb amor loc. adv. Amb aquella atenció especial que dicta l’amor a alguna cosa.

ciutadà -ana 

adj. [LC] Relatiu o pertanyent a la ciutat. Vida ciutadana i vida agresta. Costums ciutadans. 
m. i f. [LC] [DR] Persona que, com a membre d’un estat, té uns drets i uns deures civils i polítics. 

Solidaritat 

f. [LC] Entera comunitat d’interessos i responsabilitats. 
f. [LC] Fet d’ésser solidari o solidaris.

Persona 

f. [LC] Individu de l’espècie humana.

convivència 

f. [LC] Acció de conviure.

conviure 

v. intr. [LC] Viure plegats.

 

Virtuds

Tenim tota la vida per acumular-ne I gastar-les quan som vells

Helena Codina

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat