Avaluar el PAM

Fa dues setmanes, a finals de febrer, arribava a totes les llars de Sant Feliu l’últim Butlletí municipal. Un Butlletí amb aires de final de mandat, en el qual s’incorpora un reportatge de quatre pàgines, titulat “L’Equip de Govern assoleix el 83,3% dels compromisos del PAM”,  sobre el compliment del Pla d’Actuació del Mandat (PAM) per part del govern.

La publicació d’aquest Butlletí va ser motiu de queixa per part de tots els grups polítics de la oposició en el passat ple. En el nostre cas, vam expressar una queixa que apel·la directament al punt segon del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local: els mitjans públics “han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent. Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes.” Si qualsevol agafa l’esmentat Butlletí veurà que la opinió de la oposició sobre l’esmentat compliment del PAM brilla per la seva absència.

La pregunta clau que pretén respondre aquest article és si aquesta xifra de compliment del PAM és significativa o no, i si aquesta xifra és suficient per avaluar l’obra de govern.

Un primer pas per respondre pot ser avaluar quin PAM s’aprovava el 2016. El reportatge del Butlletí comença així: “a l’inici d’aquest mandat i fruit de l’acord de govern entre ICV-EUiA i PSC es va establir el Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 (PAM), full de ruta que recull els compromisos del govern envers la ciutadania.” El sentit comú ens porta a pensar que tot allò que els socis de govern rubriquen en el seu acord, seran polítiques reflectides en el PAM. Si fem aquest exercici a Sant Feliu podem observar fàcilment que no va ser ben bé així.

L’acord de govern recollia 28 mesures, 8 de les quals no van ser incorporades al PAM. El titular podria ser: “El 28,5% de propostes de l’acord de govern no les recull el PAM”. Algunes mesures molt importants i significatives:

- Desenvolupar els plans estratègics de Cultura, Esports i Educació per garantir els drets de ciutadania.

- Impulsar de manera prioritària el pla de xoc contra el fracàs escolar.

- Elaborar el Pla Estratègic de Comerç.

- Desenvolupar un pla específic de manteniment preventiu d’espais públics i equipaments.

- Protegir els espais naturals de Collserola

- Mantenir i reforçar els consells sectorials i les xarxes de barri.

- Continuar el desenvolupament del Consell Municipal de Comunicació, dotant-lo de més poder decisori

- Rendir comptes al llarg del mandat, amb explicació pública anual de la proposta de pressupost i de la seva execució.

Ni el PAM era prou exigent en recollir tot allò que els socis van acordar. Ni la ciutadania va tenir un paper actiu en l’elaboració del PAM, ja que el procés participatiu no va reeixir, i la oposició no vam tenir la oportunitat de presentar i debatre al·legacions i esmenes (Esquerra en vam preparar més de 80) per millorar el PAM. Fa tres anys vam ser crítics en el procés d’elaboració del PAM.

Per avaluar la implementació d’una política pública, en aquest cas el PAM, cal disposar de dades, de paràmetres, i d’indicadors. Cal poder comparar l’escenari inicial, amb l’escenari resultant després d’implementar la política.

En el PAM santfeliuenc podem distingir dos tipus de mesures: les que són específiques, per exemple “aprovar el Pla de Rescat Social”, si s’aprova es compleix. I les que són més difuses, per exemple “Millora del programa d'activitats i serveis al nou Casal de Joves”, on ja es podria entrar en un debat de fons si el programa resultant és l’adequat, si la reforma del Casal està donant els seus fruits atesa la inversió. Per exemple, el govern ens diu que aquesta mesura del PAM s’ha acomplert, nosaltres i posaríem bastant peròs.

En aquest exercici d’autocomplaença del govern hi manca, des del nostre punt de vista, rigor. Un rigor del tot necessari en la gestió dels afers públics. No n’hi ha prou en dir si certa mesura es compleix o no. Cal analitzar si tal mesura dóna els seus fruits. És a dir, no n’hi ha prou en dir que has executat la mesura com la “Elaboració d'una estratègia per potenciar el comerç local i atreure noves activitats”. L’exercici necessari per poder avaluar un govern al final del seu mandat és si tal estratègia ha donat algun resultat efectiu, mesurable, i exitós. Aquesta és, precisament, la part més crítica del retiment de comptes que es fa aquest govern.

El govern no ens aporta en cap format, ni a la web, ni al Butlletí una avaluació mínimament rigorosa de les seves polítiques públiques. No sabem si la millora de la xarxa de carrils bici, ha suposat un increment de l’ús de la bicicleta a la ciutat, no sabem si el Pla de reducció de residus de la ciutat ha suposat efectivament que els residus disminueixin, no sabem si el Pla de millora dels polígons industrials està servint perquè les empreses millorin les seves prestacions. D’exemples n’hi ha una pila en tota l’extensió del PAM.

Per tant, el govern, en el passat Butlletí, ens deia que havia executat el 83% de les seves voluntats. Però només amb voluntats no es va enlloc. De les voluntats no se’n menja. L’exercici més útil per a la ciutat seria saber si aquestes voluntats han servit per millorar o no allò que pretenien millorar o resoldre.

Per mi la resposta és clara. Ni la xifra de compliment del PAM és significativa i ni és suficient per avaluar tota l’obra de govern.

Comentaris

silvestre gilaberte sant feliu
1.
Acabo de llegar de la TV y el debate ha sido sobre la. valoración del P.A.M., el Alcalde ha hecho un comentario sobre el articulo de Oriol, lo que me ha suscitado interés en leerlo de inmediato.
Oriol, no creo que te moleste la utilización de este medio para manifestar mi total acuerdo con tu valoración. Todos los grupos de la oposición hemos vuelto a expresar esta noche el radical desacuerdo con el balance del equipo de gobierno.
Que grave que personas que llevan tantos años en política continúen confundiendo triunfalismo propagandístico con información rigurosa, que en este caso el equipo de gobierne tiene el derecho y sobre todo el deber informativo.
  • 8
  • 2

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat