A punt d'aparèixer el número 65 de "La Veu del Col·leccionista"

Número 65. Abril 2019

Com sempre, els socis, amics i simpatitzants del Cercle la rebran per correu electrònic en format pdf. Alguns exemplars, en format paper,  s'enviaran per correu ordinari. Anar al blog