El Cercle iniciarà pròximament la seva 15a Campanya de difusió del col·leccionisme a la ciutat

Cartell amb algunes de les moltíssimes possibilitats que ofereix  el món del col·leccionisme. El Cercle Català de Col·leccionisme endega aquest mes de setembre la 15a Campanya de difusió i promoció del col·leccionisme a la ciutat des de la seva fundació l'any 1999. 

Esperem dels nostres conciutadans amb inquietuds en el món del col·leccionisme, amb empenta, amb responsabilitat i compromís per la cultura, que responguin a la nostra nova campanya.

***
Cartel con algunas de las muchísimas posibilidades que ofrece el mundo del coleccionismo. El Cercle Català de Col·leccionisme inicia este mes de septiembre la 15ª Campaña de difusión y promoción del coleccionismo en la ciudad desde su fundación en 1999.

Esperamos de nuestros conciudadanos con inquietudes en el mundo del coleccionismo, con empuje, con responsabilidad y compromiso por la cultura, que respondan a nuestra nueva campaña.

***

Poster with some of the many possibilities offered by the world of collecting. The Cercle Català de Col·leccionisme expands on this month of September the 15th Campaign for the dissemination and promotion of collecting in the city since it was founded in 1999.

We expect from our fellow citizens with concerns in the world of collecting, with a thrust, with responsibility and commitment for culture, that respond to our new campaign.


Anar al blog