Novament la premsa espanyola se n'ha fet ressò de la 33a EXPOFIL


La Revista de Filatelia del mes de juny (número 571) a la secció "Cronica de Cataluña" que dirigeix el publicista filatèlic i numismàtic, i bon amic nostre, Blai Guarné i Serra, parla àmpliament de la 33a Expofil de Sant Feliu de Llobregat, organitzada pel Cercle Català de Col·leccionisme, el passat mes de maig. Ens hagués agradat molt que els nostres mitjans de comunicació locals (premsa i ràdio) n'haguessin parlat una mica també de nosaltres.

***
La Revista de Filatelia del mes de junio (número 571) en la sección "Crónica de Cataluña" que dirige el publicista filatélico y numismático, y buen amigo nuestro, Blai Guarné y Serra, habla ampliamente de la 33ª Expofil de Sant Feliu de Llobregat, organizada por el Cercle Català de Col·leccionisme, el pasado mes de mayo. Nos hubiera gustado mucho que nuestros medios de comunicación locales (prensa y radio) hubieran hablado un poco también de nosotros.

***
The June Philatelic Magazine ("Revista de Filatelia, issue 571) in the "Chronicle of Catalonia" section directed by the philatelic and numismatic publicist, and our good friend, Blai Guarné i Serra, speaks extensively of the 33rd Expofil in Sant Feliu de Llobregat, organized by the Cercle Català de Coleccionisme, last May. We would have liked our local media (press and radio) a bit too much about us.


Anar al blog