Opuscle: "Telegrafía de España. Timbres e impresos del servicio"

Llibre de petit format (opuscle, 25 pàgs.) que va editar l'any 2010 el Club de Col·leccionisme de Mallorca, del qual n'és l'autor el nostre consoci Jordi Campderrós Recasens. Un interessant treball sobre la telegrafia a Espanya. Enhorabona!

***
Libro de pequeño formato (opúsculo, 25 págs.) que editó en 2010 el Club de Coleccionismo de Mallorca, del que es autor nuestro consocio Jordi Campderrós Recasens. Un interesante trabajo sobre la telegrafía en España. Enhorabuena!

***
Small book (opuscle, 25 pages) that the Club de Coleccionisme de Mallorca published in 2010, which is the author of our partner, Jordi Campderrós Recasens. An interesting work on telegraphy in Spain. Congratulations!


Anar al blog