Condicions d’ús

  1. Només s’acceptaran aquelles respostes on la suma dels regidors sumi 21.
  2. En cas d’empat entre més d’un dels participants, es realitzarà un sorteig entre els encertants.
  3. Per a poder procedir a la validació del premi caldrà corroborar que les dades de contacte (telèfon, e-mail, nom i cognoms) siguin correctes.
  4. Només s’acceptarà una resposta per persona.
  5. Fet a Sant Feliu es reserva el dret de modificar les condicions anteriors en cas de situacions excepcionals que així ho exigeixin.