Eleccions municipals 2019

En aquest mapa interactiu podeu comprovar els guanyadors per districtes, els segons millors i els guanyadors per seccions censals, així com les meses i col·legis on cada partit treu els millors resultatsa més de les que acumulen més i menys participació. Per consultar-ho, podeu jugar amb el zoom del mapa i accedir a les dades complementaries.

Si cliqueu a cada llengüeta del mapa accedireu a informació addicional, de la mateixa manera que podeu activar i desactivar les capes amb els ítems que més us interessin.